Historie

Vesterby Fejø Vandværk..

Vesterby Fejø Vandværk

Vesterby Fejø Vandværk har eksisteret i 75 år.

Den 4.november 1938 afholdes stiftende genneralforsamling i andelsselskabet. Samtige tegnede forbrugere var indbudt, og der deltog i alt 39 i den stiftende genneralforsamling, og som bestyrelse blev valgt:

 

Gårdejer Hans Henriksen

 

Gårdejer Ejler Petersen

 

Gårdejer Albert Ibsen

 

Gårdejer Ejler Henriksen

 

Plantageejer Jens Nielsen

 

Som Suppleanter valgtes:

 

Gårdejer P Larsen, og

 

Gårdejer Ejler Nielsen.

 

På efterfølgende bestyrelsemøde valgtes til formand:

 

Gårdejer Albert Ibsen.