Takster 2013/2014

Vesterby Fejø Vandværk..

Vesterby Fejø Vandværk

Takster 2013/2014.

Vesterby Fejø vandværk

Excl. Moms. Incl. Moms.

Fast årlig afgift pr ejendom. 600,00 750,00

Målerafgift årlig ( fra 2014 ) 100,00 125,00

Vandafgift pr. m3 5,00 6,25

Mijøafgift pr. m3 6,13 7,66

 

I alt pr. m3 11,13 13,91

 

Rykkergebyr. 100,00 momsfrit

Aftalt aflæsning af måler 100,00 momsfrit

For sen indsendelse af aflæsning. 250,00 momsfrit

 

Lukning/Genåbningsgebyr 1000,00 1250,00

 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Stikledning Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning i alt i alt incl moms

32 mm. 10.013 200,- pr. m

(f.ex 100 m) 6.000 36.013 45.016